El-Battani

El-Battani

Çığır Açan Astronom ve Matematikçi Battani

Battânî’nin keşif ve başarılarından bazıları şöyledir:

 • Matematik alanında Yunan kirişi yerine sinüsleri kullanan ilk ilim adamıdır.
 • İlk defa kotanjant kavramını geliştirmiş ve dereceli bir tablo oluşturmuştur.
 • Ay’ın boylamda ortalama hareketini tespit etmiştir.
 • Güneş ve Ay’ın görünür çaplarını ölçmüştür.
 • Güneş’te bir yıl, Ay’da ise bir ay zarfında gözlenen değişiklikleri hesaplamıştır.
 • Ay’ın tutulma derecesinin hesabı için çok sağlam bir metot geliştirmiştir.
 • Küre trigonometrisinin bazı problemlerini ortografik projeksiyon yardımıyla incelemiştir.
 • Dik üçgenleri inceleyerek geometrideki temel kavramlardan sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantın tariflerini yapan ve bunları gerçek anlamda ilk defa kullanan kişidir. 
 • Gerçek astronomik cetveli (zic, yıllık) hazırlayan ilk ilim adamıdır.
 • Sıfırdan 90 dereceye kadar açıların trigonometrik değerlerini hesaplamıştır.
 • Cebir çözüm metotlarını trigonometrik denklemlere uygulamıştır.
 • Yukarıda bahsi geçen bütün matematik ve trigonometri teknikleri Batı Avrupa’da 15. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar Kopernik, Kepler, Tycho Brahe ve Galile gibi ilim adamları tarafından da kullanılmıştır.

Kaynak: https://www.biyografya.com/biyografi/190