Amaçlarımız & Hedeflerimiz

Genç İVEK’in Amacı

Gençlerin gönüllülük esasına göre yaptığı çalışmaların düzenli, planlı, programlı, devamlı hale gelmesini sağlamak ve donanımlı gençlerin yetiştirilebilmesi adına “Sağlığın Geleceği” olma idealine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. İVEK Vakfı stratejisi gereği “Her çalışma nihayete erdirilmelidir” cümlesinden hareketle, Genç İVEK çatısı altında yapılan çalışmaların verimli olması öğrencilerin sorun ve beklentilerinin ilgili makam ve mercilere sunulması bu oluşumun temel amaçlarındandır.

Lisans, lisansüstü, doktora yapan, sağlık alanında eğitim alan ve ayrıca sağlık alanında eğitimlerini tamamlayıp mezun olmuş genç öğrencilerin iletişim ve iş birliğini güçlendirerek; sağlık alanında insan onuruna saygılı, güvenilir, kaliteli, erişilebilir ve sürdürülebilir hizmetler sağlayabilmek için iyi koordine edilmiş yeni bir akademik kültürün oluşturulması sağlamaktır.

Genç İVEK’in Hedefi

GENÇ İVEK, vizyonuna ve misyonuna uygun olarak tüm faaliyetlerini, STRATEJİK AMAÇLAR doğrultusunda titizlikle planlamayı ve koordine etmeyi hedeflemektedir.
▪ Uluslararası boyutlarda çalışma ve işbirlikleri yapmak
▪ Sorunların tespiti ve çözüme ulaştırılmasını sağlayacak modelin geliştirilmesi ve sürdürülmesi sağlamak,
▪ Akademik network ve ortaklıkları oluşturmak (network & partnering)
▪ Mesleki yetkinliğin ve entelektüel bilgi birikiminin arttırılmasını sağlayacak etkinlikler düzenlenmek