BİLİMDE BU HAFTA EKİP TOPLANTISI

Genç İVEK Bilimde Bu Hafta Ekibi olağan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ekip içi koordinasyon süreçlerine ilişkin değerlendirmeler ve 2022 yılı faaliyet planları hakkında görüşmeler sağlandı.

20.10.2021 Genç İVEK Ekip Toplantısı

Genç İVEK Ekibi olağan toplantısını çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Toplantıda yapılması planlanan Genç İVEK Öğrenci Zirvesi 2021’e ilişkin bilimsel program taslağı üzerinde görüşüldü.

6.10.2021 Genç İVEK Ekip Toplantısı

Genç İVEK Ekibi olağan toplantısını çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Toplantıda ekip çalışmalarının iç süreçleri hakkında değerlendirmelerde ve 2022 faaliyet planları üzerine fikir alışverişinde bulundu.