Johannes Kepler

Kopernik ve Galileo ile birlikte Rönesans’ın en büyük gök bilimcilerinden olan Kepler, 17. yüzyılın bilimsel devrimine büyük katkı sağlamış ve ondan sonraki dönemlerde keşfedilen önemli

Ord. Prof. Dr. Cahit Arf

Yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada matematik deyince akla ilk gelen isimlerden biridir Cahit Arf. Peki, her gün elimize aldığımız 10TL’nin arkasındaki Cahit Arf’tan kaç kişi

Alfred Nobel

Nobel Ödülleri’nin Mucidi Alfred Nobel, tam adıyla Alfred Bernhard Nobel İsveçli kimyager ve mühendistir. Stockholm’de dünyaya gelen Nobel, Nitrogliserin üzerine çalışmalar yapmış ve dinamiti keşfetmiştir.

El Harezmi

El Harezmi, Abbasi Döneminin tanınmış matematik, coğrafya ve astronomi uzmanıdır. Onun sayesinde Avrupalı bilginler kullanılmakta oldukları Romen rakamları ile aritmetik yapmanın zorluğunu fark etmiştir. Harezmi

Antonie Van Leeuwenhoek

Antonie Philips van Leeuwenhoek, Hollandalı bir bilim insanı ve Hollanda bilim ve teknolojisinin Altın Çağı ’nın önemli temsilcilerinden biriydi. Bilimde büyük ölçüde kendi kendini yetiştirmiş

Ali Kuşçu

On beşinci yüzyılda yaşamış olan önemli bir astronomi ve matematik bilginidir. Dönemin önemli bilim insanlarından matematik ve astronomi dersleri almıştır.İstanbul’un enlem ve boylamını ölçmüş ve

Robert Hooke

Robert Hooke, Hem teorik hem de pratik açıdan yaptığı çalışmalarla bilimsel rönesansta büyük rol oynamış bir İngiliz bilim adamıdır. Bilim dallarından özellikle biyolojiye daha küçükken

Sabuncuoğlu Şerefeddin

Fatih devrinde yaşayan Sabuncuoğlu Şerefeddin, Osmanlı’nın önemli cerrahlarından biriydi. Döneminin en iyi hekimlerinden biri olan Sabuncuoğlu, insanlara fayda sağlaması için eserlerini Türkçe kaleme aldı. Bu