Hakkımızda

Genç İVEK
Genç İVEK; sağlık alanında kurulan en geniş kapsamlı sivil toplum kuruluşu olma özelliğini taşıyan İVEK Vakfı bünyesinde, stratejik amaç ve hedeflerine uygun olarak, Sağlık Bilim ve Teknolojileri alanındaki gençlerin donanımlı, sağlık sektöründe aktif yer alan ve her daim kendini geliştiren bireyler olmalarına yönelik faaliyetler gösteren ve Genç İVEK Sağlık Bilim ve Teknolojileri Dergisi‘ni bünyesinde bulunduran bir gençlik oluşumudur. Gençlerin gönüllülük esasına göre yaptığı çalışmaların düzenli, planlı, programlı, devamlı hale gelmesini sağlamak ve donanımlı gençlerin yetiştirilebilmesi adına “Sağlığın Geleceği” olma idealine katkı sağlamak için kurulmuştur.


Genç İVEK Vizyonu
Genç İVEK, uluslararası boyutlarda çalışma ve işbirlikleri yapmayı hedeflemektedir. İVEK Vakfı stratejisi gereği “Her çalışma nihayete erdirilmelidir” cümlesinden hareketle, Genç İVEK çatısı altında yapılan çalışmaların verimli olması öğrencilerin sorun ve beklentilerinin ilgili makam ve mercilere sunulması bu oluşumun temel amaçlarındandır.


Hedef Kitle
Genç İVEK; Üniversite öğrencileri ve mezunlarına yönelik faaliyet göstermeyi hedeflemektedir.