GÖZDEN GEÇEN TEKNOLOJİLER

Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) verilerine göre dünyada 463 milyon diyabet hastası bulunmaktadır. Diyabete bağlı retinopati, tedavisi 1965 yılında bulunmuş olduğu halde, halen dünyada 20-74 yaş