Kişiselleştirilmiş Tıp

Kişiselleştirilmiş Tıp

Kişiselleştirilmiş tıp genetik bilimindeki gelişmelere bağlı olarak hızla gelişen, hastalığı değil hastayı tedavi etmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Hasta; bireysel, çevresel ve genetik farklılıklara bağlı olarak özel bir birey olarak ele alınır. Tedavi protokolü bu değişkenlere bağlı olarak optimize edilir. Dünyada kişiselleştirilmiş tıp ile birlikte sağlık sorunlarının tanı ve tedavisine olan bakış açısı değişmiştir. Geçmiş yıllarda benimsenmiş olan “önce zarar verme” ilkesi, zamanla yerini “hastalık yoktur, hasta vardır” anlayışına bırakmıştır.
Bu değişim süreci özellikle son 20 yıl içinde hızlanmıştır. Şüphesiz teknoloji geliştikçe geleneksel tıp anlayışı yerini kişiselleştirilmiş tıp anlayışına bırakacaktır.


Genç İVEK Sağlık Bilim ve Teknolojileri Dergisi’nin 8. Sayısında yayınlanan
“Kişiselleştirilmiş Tıp” başlıklı yazımıza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.  #gencivekblog

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1XDjuVy_RJEhcbblduOrXZ_B7fVNPdZq3?ths=true