Gelişen Teknolojide Biyometrik Veri İşlemenin Eczanelere Yansıması

Gelişen Teknolojide Biyometrik Veri İşlemenin Eczanelere Yansıması

Son yıllarda global internet ağının yaygınlaşması ve birçok hizmet sunumunun online mecraya entegre olması sebebiyle ciddi kapasitede bir kişisel veri havuzu oluşmuştur. Devletlerin de artık birçok hizmeti bu ağa entegre etmesiyle olayın derinliği daha da ciddi hale gelmiştir. Zira uluslararası veya ulusal bazı yapıların kişisel veriler üzerinden menfaat sağladığı haberlerini sıklıkla duymaktayız.


Özel nitelikli kişisel veriler arasında yer alan biyometrik veri tanımına Kanunda yer verilmemekle birlikte, 25.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğünde (GDPR) biyometrik verinin; “yüz görüntüleri veya daktiloskopik veriler gibi bir gerçek kişinin özgün bir şekilde teşhis edilmesini sağlayan veya teyit eden fiziksel, fizyolojik veya davranışsal özelliklerine ilişkin olarak spesifik teknik işlemeden kaynaklanan kişisel veriler” olarak tanımlanmaktadır. Burada eczane pratiğinde daha çok gündeme gelecek biyometrik veriler retina taraması ve parmak izidir.


Genç İVEK Sağlık Bilim ve Teknolojileri Dergisi’nin 8. Sayısında yayınlanan Gelişen Teknolojide Biyometrik Veri İşlemenin Eczanelere Yansıması başlıklı yazımıza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. #gencivekblog

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1XDjuVy_RJEhcbblduOrXZ_B7fVNPdZq3?ths=true