Trigonometri İlminin Kurucusu Ebu’l Vefa el-Buzcani

Trigonometri İlminin Kurucusu Ebu’l Vefa el-Buzcani

Ebu’l-Vefâ el-Bûzcânî, yıldızların eğilimlerinin kesin ve doğru bir şekilde ölçülebilmesi amacıyla bir duvar oktantı(Yıldızların yüksekliğini ve açı uzaklığını gözlemlemeye yarayan aygıt) geliştirmiştir. Trigonometri çizelgelerinde hesaplamalar yapmak için gelişmiş metotlar bulmuş ve küresel trigonometrideki bazı problemlerin çözümü için yeni yöntemler keşfetmiştir. Astronomik gözlemler için sinüs ve tanjant değerlerini gösteren çizelgeleri on beşer dakikalık açı aralarıyla hesaplamıştır. Ay üzerindeki bir kratere O’na ithafen Abul Wafa adı verilmiştir.

Astronomi dışında matematik alanında da çalışmalar yapan Ebu’l Vefa, özellikle trigonometri üzerine çalışmalar yapmıştır. Trigonometrinin altı esas oranı arasındaki trigonometrik ilişkileri ilk defa ortaya koymuştur. Ayrıca küresel trigonometride sinüs teoremini açıklamıştır. Sekant teriminin kaşifinin Kopernik olduğu bilinse de ünlü bilim tarihçilerinden olan Monte Candon ve Carra de Vaux’un araştırmaları sonucu Sekant’ın Ebu’l-Vefâ el-Bûzcânî tarafından bulunduğu ortaya çıkmıştır. Cebirle de ilgilenen Ebu’l-Vefâ el-Bûzcânî, o zamana dek bilinmeyen dördüncü dereceden denklemlerin çözümünü gerçekleştirmiştir.

Kaynak: https://www.fikriyat.com/galeri/biyografi/trigonometri-ilminin-kurucusu-ebul-vefa-el-buzcani/2