Tıp Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar; AR, XR, MR

Tıp Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar; AR, XR, MR

Sağlık eğitimi alanında arttırılmış gerçekliğin dahil edilebileceği ve edilmeye başlandığı temel branşlar; tıp eğitimi, diş fakültesi eğitimleri, hemşirelik, sağlık meslek yüksek okulları, biyoteknoloji, eczacılık, veterinerlik olmakla birlikte; sağlık alanındaki sayısı 60’ı geçen her branş için yüksek kaliteli, interaktif ve deneyim temelli uygulamalar geliştirilebilecektir. Yine örneğin tıp eğitimi için geliştirilen anatomi, fizyoloji, ilk yardım gibi ortak alanlardaki modeller; dişçilik, hemşirelik, acil tıp teknisyenliği (ATT) gibi birçok branşta kullanılabilecek ya da yeni uygulamaların çıkışında baz olarak kullanılabilecektir. Burada branş seçildikten sonra ise diğer bir ayrım hedeflenen kullanıcı grubunu belirlemektir. Tıp eğitimi için geliştirilen uygulamalar: mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası ve klinisyenlerin profesyonel gelişimi şeklinde üç ana gruba ayrılmaktadır. Bu uygulamalarda kullanılan yaklaşımlar AR, XR ve MR şeklindedir.


Genç İVEK Sağlık Bilim ve Teknolojileri Dergisi 7. Sayısında yayınlanan “Tıp Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar; AR, XR, MR” başlıklı yazıya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://drive.google.com/file/d/1yUWRSBTTmvWWVoGCBJsj5a1GMVGE_52C/view