Öğrenci Buluşmaları-7

Öğrenci Buluşmaları-7

Genç İVEK’in organize ettiği “Genç İVEK Öğrenci Buluşmaları”, kamu ile üniversitelerin sağlık bilim ve teknolojileri alanındaki öğrencileri buluşturan, öğrencilerin karşılaştığı sorunlar, çözüm yolları, mesleki kariyer ve gelecek planlamalarına yönelik yapılan önemli bir organizasyondur.

Günümüzde her alanda olduğu gibi bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip yaratıcı düşüncelerin eyleme dönüştürülmesi için eğitim ve öğretimde öğrencilerin hayal güçlerini geliştirecek bir zihinsel dönüşüm gerekmektedir.

Gençlerimize toplumsal, kültürel ve ekonomik yönleriyle daha iyi bir gelecek sunabilmek için, tüm insanlığa fayda sağlayacak bir vizyon geliştirilmelidir. Eğitimin her alanında girişimci, inovatif düşünen, yenilikçi fikirler üreten, vizyon sahibi gençler yetiştirebilmeye yönelik faaliyetler yaparak, yeni teknolojileri üretebilen ve ayrıca teknolojik yeniliklerin yönetebilen bir nesil yetiştirmek, ülkemize ve milletimize katkı sunmak en önemli hedeflerimizdendir.

Öğrenci Buluşmaları’nın 7.si, 27 Şubat 2021 Saat 15:00‘da TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal‘ın ve Sağlık Bilim ve Teknolojileri alanındaki öğrencilerin katılımı ile Online olarak gerçekleştirilecektir.