Nicolaus Copernicus

Nicolaus Copernicus

Nicolaus Copernicus, 19 Şubat 1473 yılında doğmuştur. Rönesans matematikçisi ve dünya yerine Güneş’in merkezde bulunduğu Güneş merkezli evren modelini formülleştiren astronomdur.

1543 yılından ölümünden kısa bir süre önce yayımlanan kitabı De revolutionibus orbium coelestium (Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine) bilim tarihinde önemli bir olay olarak kabul edilmektedir.

Nicolaus Copernicus’in bu kitabı Kopernik Devrimini başlatmış ve bilimsel devrime önemli ölçüde katkı sağlamıştır.

Kopernik, 1466 yılından bu yana Polonya Krallığınada bir bölge olan Royal Prussia’da doğmuş ve ölmüştür.

Nicolaus Copernicus’ın kilise hukuku üzerine doktorası vardı ve aynı zamanda diplomasız olarak bir doktordu. Çok dil bilen insan, klasik alim, vali, diplomat ve ekonomide günümüze kadar temel bir kavram olan miktar teorisini yazıya döken ve Gresham yasasının bir versiyonunu Gresham’dan önce 1519 yılında formülleştiren bir ekonomistti.

Kaynak: https://kidega.com/yazar/nicolaus-copernicus-148296/