MEME KANSERİ TÜRLERİNDEN; İNVAZİV DUKTAL KARSİNOM (IDC) VE İNVAZİV LOBÜLER KARSİNOM (ILC)’LARIN BİRBİRİNDEN AYIRT EDİLMESİNDE BİYOİNFORMATİK ANALİZLERİN YERİ VE ÖNEMİ

MEME KANSERİ TÜRLERİNDEN; İNVAZİV DUKTAL KARSİNOM (IDC) VE İNVAZİV LOBÜLER KARSİNOM (ILC)’LARIN BİRBİRİNDEN AYIRT EDİLMESİNDE BİYOİNFORMATİK ANALİZLERİN YERİ VE ÖNEMİ

Her geçen gün birçok yeni veri, çalışma ve makale bilimsel veri tabanlarında yerini almaktadır. Böylelikle çok geniş ve çok büyük bir veri bankası oluşmaktadır. İnterdisipliner bir bilim olan biyoinformatik, biyolojik verinin depolanması ve veri bankasından bilginin alınması teknikleri geliştirerek, mevcut verilerin düzenlenme ve analiz edilmesine imkan tanımaktadır. İlk kez Paulien Hogeweg tarafından 1970 yılında, canlı sistemlerin incelenmesi sırasında biyoinformatik alanından faydalanılmıştır. Yine 2001 yılında insan genom projesinin açıklanması ile biyoinformatiğin önemi giderek daha da iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Biz de bu yazımız ile meme kanser tiplerinin anlaşılmasına yardımcı olmak adına kısaca genel bir bilgi vererek meme kanseri tiplerinin aydınlatılmasında biyoinformatikten nasıl faydalanabileceğini açıklamaya yardımcı olacağını düşündüğümüz bir çalışmamızı sizlerle paylaşacağız. Bu yazımız ile tematik olarak biyoinformatik biliminden faydalanarak biyobelirteç belirlenmesinin nasıl yapılacağına dair ön bilgi sahibi olmanız amaçlanmaktadır.

Genç İVEK Sağlık Bilim ve Teknolojileri Dergisi’nin 9. sayısında yayınlanan ‘’ MEME KANSERİ TÜRLERİNDEN; İNVAZİV DUKTAL KARSİNOM (IDC) VE İNVAZİV LOBÜLER KARSİNOM (ILC)’LARIN BİRBİRİNDEN AYIRT EDİLMESİNDE BİYOİNFORMATİK ANALİZLERİN YERİ VE ÖNEMİ ‘’ başlıklı yazımıza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

#gencivekblog

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1XDjuVy_RJEhcbblduOrXZ_B7fVNPdZq3?ths=true