İbn Haldun

İbn Haldun

Ünü İslam coğrafyasını aşan ve dünya ilim çevrelerince saygıyla anılan İbn Haldun’un görüşleri/eserleri itibariyle yaşadığı çağa hapsolunmamış, aksine yaşadığı çağı ve coğrafyayı aşan bir konuma gelmiştir. Dili, dini ve ırkı birbirinden farklı dünyanın önde gelen ilim adamları günümüz dünyasının kronikleşen sorunları karşısında sık sık İbn Haldun’un görüşlerine/eserlerine başvurmuşlar, çözümü onda aramışlardır/aramaktadırlar. Çünkü İbn Haldun’un görüşleri/eserleri güncelliğini korumaktadır.


Kaynak: https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-haldu