Ebu Reyhan El-Biruni

Ebu Reyhan El-Biruni

X. ve XI. asır Ortaçağ Türk-İslam dünyasını temsil eden Ebu Reyhan el-Biruni bütün hayatını ve varlığını bilime adamış önemli bir şahsiyettir. Modern bilimin babası olarak nitelendirilen Georges Sarton, XI. yüzyıla “Biruni Asrı” adını vermiştir.
Bilimsel düşünceye yürekten bağlı kişiliği, çağının olumsuz siyasal koşulları içerisinde özveri ile hazırladığı eserleri bilim dünyasına önemli katkılar sağlamıştır. Diğer uygarlıkların ürünlerine hoşgörü ve saygıyla yaklaşmış olması, onu üstün kılan önemli bir özelliktir.


Kaynak: https://islamansiklopedisi.org.tr/biruni