Düşünüyorum Öyleyse Varım : René Descartes

Düşünüyorum Öyleyse Varım : René Descartes

Descartes bilime ve matematiğe önemli katkılarda bulunmuştur. Optikte yansımanın temel kanununu bulmuştur; geliş açısı gidiş açısına eşittir. Matematiğe olan en büyük katkısı ise analitik geometri üzerine olmuştur. Cebirin geometriye uygulanması üzerine çalışmıştır. Cartesian geometri ifadesini ortaya atmıştır. Eğrileri onları üreten denklemlere göre sınıflandırmıştır. Alfabenin son harflerini bilinmeyen çokluklar için, ilk harflerini de bilinen çokluklar için kullanmıştır.

Descartes bilimin ve özellikle matematiğin tümevarım metodunu felsefeye uygulamaya çalışmıştır. Meşhur “Cogito, ergo sum”, ” I think, therefore I am” “düşünüyorum öyleyse varım” sözü ona aittir. Bu noktadan başlayarak herşeyi sorgulamıştır kendi varlığını – Yaratıcı’nın varlığını da ve O’na inanma ihtiyacını ifade etmiştir.

Kaynak: http://web.deu.edu.tr/mate-matik/m9_b1.html