Batı’ya damga vuran İslam filozofu: İbn-i Rüşd

Batı’ya damga vuran İslam filozofu: İbn-i Rüşd

Tarihte derin bir tesir bırakan büyük ilim insanı, filozof, ahlak, astronomi, edebiyat, felsefe, fizik, mantık, matematik, siyaset, psikoloji, tabiat ilimleri, tıp, zooloji ve fıkıh bilgini İbn-i Rüşd, Tıbbın bir dalı olan anatomiye de iyi derecede vakıf olan, insanı, Allah’ın varlığına götüren bir delil ve vasıta olarak tanımlayıp, bunu birçok şekillerde başardığını da her fırsatta dile getirdi.

Tıbba damga vuran bilgin İbn-i Rüşd, tıp ansiklopedisi olan “El Külliyat Fi’t Tıbb”ta, hastalıkları tek tek ele alarak, bu eserinde hiçbir insanın hayatında ikinci bir defa çiçek hastalığına yakalanmayacağını belirterek, sebeplerini en ince ayrıntısına kadar izah etti. Ayrıca gözdeki retina tabakası ve çalışma şekline ilişkin açıklamalarının da tıp dünyasında çığır açan bir nitelikte olduğu kabul edilerek, tıp tarihinde, gözdeki retina tabakasının fonksiyonunu ilk defa ilmi açıdan izah eden alim olarak gösterildi.

Üzerinde durduğu en önemli meselelerden bir başkası ise kan dolaşımına getirdiği derin bilgi olan İbn-i Rüşd, “El Külliyat Fi’t Tıbb”ta, kan dolaşımının şemasını ana hatlarıyla göstererek, tıp doktoru William Harvey’e öncülük etti.

İbn-i Rüşd’ün tıp alanında dikkati çeken diğer bir özelliği ise mikrobiyolog ve kimyager Louis Pasteur’dan önce mikrobik hayat üzerinde durması ve ilmi anlamda açıklık getirmesi oldu.