Ali Kuşçu

Ali Kuşçu

On beşinci yüzyılda yaşamış olan önemli bir astronomi ve matematik bilginidir.

Dönemin önemli bilim insanlarından matematik ve astronomi dersleri almıştır.İstanbul’un enlem ve boylamını ölçmüş ve çeşitli Güneş saatleri de yapmıştır.Ali Kuşçu’nun medreselerde matematik derslerinin okutulmasında önemli rolü olmuştur.Verdiği dersler olağanüstü rağbet görmüş ve önemli bilim insanları tarafında da izlenmiştir.

Fethiye adı verilen astronomi kitabı üç bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde gezegenlerin küreleri ele alınmakta ve gezegenlerin hareketlerinden bahsedilmektedir.İkinci bölüm yerin şekli ve yedi iklim üzerinedir. Son bölümde ise Ali Kuşçu, yere ilişkin ölçüleri ve gezegenlerin uzaklıklarını vermektedir.

Döneminde hayli etkin olmuş olan bu astronomi eseri küçük bir elkitabı niteliğindedir ve yeni bulgular ortaya koymaktan çok, medreselerde astronomi öğretimi için yazılmıştır.

Kaynak: https://www.biyografi.info/kisi/ali-kuscu