Alexander Graham Bell

Alexander Graham Bell

Bazı mucitlerin icatları tarih sahnesinde iz bırakmadan mazinin derinliklerinde kaybolurken bazılarının yaptığı icatlar gündelik hayatımızı her yönüyle değiştirmeye yetecek güçte oluyor. İşte telefonun icadı böyle bir dönüşümü beraberinde getirdi. Günümüzde elimizden düşüremediğimiz, artık gündelik hayata dair birçok işlemi kolayca yaptığımız telefonlarımız hayatımızın her anında ve yanında bizimle beraber.

1876 yılında Alexander Graham Bell’in telefonu icat etmesi, dünyada ses getiren ve iletişiminde yeni bir çığır açan bir hadiseydi. Bell’in buluşundan önce, bir mesajı en hızlı iletmenin yolu, Mors alfabesiyle telgraf hatlarından ulaştırmaktı. Ancak telgraf kullanımında, insan sesinin teller aracılığıyla aktarılmasına imkân yoktu. Kendi dönemine göre yeni bir yöntem sayılan telgraftan önce, acil mesajların atlı ulaklar, duman işaretleri, güvercinler ve gemiler kullanılarak iletilmesi gerekiyordu.

Kaynak: http://trdergisi.com/graham-bellin-ses-getiren-icadi/